माझ्याकडे स्टोरी आहे.

माझ्याकडे स्टोरी आहे.

सकाळी सकाळी फोने वाजतो तिकडून आवाज येतो
‘सर मला तुमचा नंबर माझ्या मित्राकडून मिळाला.
माझ्याकडे एक मस्त स्टोरी आहे मला लघुपट करायचा आहे’

कुठल्या तरी लहान गावातून आलेला फोन संभ्रमात पाडतो..

पुढे वाचा . .